ការចុះឈ្មោះព្រឹត្តិការណ៍

ពិព័រណ៍និងសន្និសីទ SPAR 3D

ថ្ងៃពុធមិថុនា 3, 2020 - ថ្ងៃសុក្រមិថុនា 5, 2020 ។

8: 00am - 5: 00pm

ព្រឹត្តិការណ៍អព្យាក្រឹតរបស់អ្នកលក់ឈានមុខគេផ្តោតលើ ការយល់ដឹងដំណើរការនិងការមើលឃើញ 3D ឧបករណ៍និងប្រព័ន្ធរួមមានអេ។ អិម។ អិល។ អេ។ អិល។ អេ។ អិល។ អេ។ អិល។ អេ។ អិល។ អ្នកចូលរួម 1,000 + ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រតិភូសរុបចំនួន 2,500 នៅឯពិព័រណ៍ដែលដាក់ជាក្រុម។ www.spar3d.com

ទីតាំងព្រឹត្តិការណ៍

McCormick ទីកន្លែង។
ទីក្រុងឈីកាហ្គោ, អ៊ីល

កម្រៃសេវា

ដោយឥតគិតថ្លៃ